For kommunene

Vanadis Velferd tilbyr en rekke hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand og renhold. Vi tilbyr også Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i mange kommuner og avlastningstilbud.

Seniorleiligheter

Vi utvikler, eier og driver flere spennende boligtilbud, mange med velferdsteknologi, for eldre og mennesker med ulike hjelpebehov.