Vanadis Velferd – nå i hele Norge!

Vanadis Velferd har fullført prosessen med overta en rekke selskaper som i dag driver hjemmebaserte tjenester for eldre og Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, sier eier og styreleder Eli Sævareid.

Vanadis Velferd er nå blant Norges største selskap innen hjemmebaserte tjenester!  Rett før jul overtok vi disse selskapene som nå eies av Vanadis Velferd;

  • HjemmeBest Personlig Assistanse AS med hovedkontor i Ullensaker og tjenestekonsesjoner i 90 kommuner i Norge innenfor BPA.
  • Seniorstøtten AS med alle avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Tønsberg og Ullensaker
  • Gråstein Seniorservice i Drammen
  • Trygg Hjemme AS i Kristiansand

I Moss eier og driver vi Solitun Seniorpensjonat.

Vi er nå en nasjonal aktør innen hjemmebaserte tjenester for eldre og for BPA og ønsker å bidra til å utvikle eldreomsorgen og vilkårene for de med behov for personlig assistanse i Norge videre.

Vi er også en stor arbeidsgiver med over 250 ansatte og skal vokse videre.

Vanadis Velferd driver i dag med tre konsepter som vi nå skal styrke;

  • Hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp og renhold
  • Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA
  • Ulike botilbud til eldre, som seniorpensjonat med tjenester slik som Solitun i Moss

Vi forventer at flere kommuner innfører fritt brukervalg de neste årene, slik at man kan velge mellom kommunal og private tjenester fra oss til samme pris.

Vi skal drive vår virksomhet sammen med kommuner og være et supplement til dem. Noen ønsker et privat tilbud, noen ønsker et alternativ til kommunen og noen ønsker å kjøpe mer hjelp enn kommunen vil eller kan tilby. Mange får heller ikke godkjent tilbud fra kommunen.

Det er best å bo hjemme. Med litt ekstra hjelp kan flere bo hjemme lenger.

Nedenfor finner du mer informasjon om våre selskaper!

Hjemmebest

Vi i Hjemmebest mener at alle med funksjonsnedsettelse eller behov for assistanse har det tryggest og best med å bo hjemme i vante omgivelser. Hjemmet er kjært for de fleste, mye av hverdagslivet foregår i hjemme – og det er der man føler seg trygg. Vi gir deg og dine nærmeste en skreddersydd assistansetjeneste, både som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og privat assistanse. Hjemmebest Personlig Assistanse er blant Norges største leverandører av BPA og har tjenestekonsesjon i over 90 kommuner i Norge med mange brukere og enda flere ansatte.

Hjemmebest Personlig Assistanse ble etablert i 2010 og overtatt av Vanadis Velferd i desember 2018.

http://www.hjemmebest.no 

Se og følg også Hjemmebest på Facebook:
https://www.facebook.com/hjemmebest.no/

Seniorstøtten

Seniorstøtten er en av Norges største bedrifter innen hjemmehjelpstjenester. Vi driver i dag med fritt brukervalg i Oslo, Bærum, Bergen, Stavanger, Drammen, Tønsberg og Ullensaker. Vi har erfarne og stabile ansatte med godt humør. Vårt motto og mål er: Fast hjemmehjelp til faste tider. Vi er opptatt av trygghet, stabilitet og god omsorg. Vi har lang erfaring med samarbeid med kommuner, deres rutiner og rapporteringer. Vi blir evaluert av de kommunene vi samarbeider med årlig. Vi har prosedyrer og rutiner som skal sikre kvaliteten i leveransen. Seniorstøtten ble etablert i 2001 og ble sammen med Gråstein Seniorservice i Drammen overtatt av Vanadis Velferd i desember 2018.

http://www.seniorstotten.no

Se og følg også Seniorstøtten på Facebook:
https://www.facebook.com/seniorstotten/

Trygg Hjemme

Trygg Hjemme har fritt brukervalg innen praktisk bistand i Kristiansand og har kontoret i Kristiansand  sentrum. Vi er Sørlandets største leverandør av hjemmebaserte tjenester. Vi består av sykepleiere, omsorgsarbeidere og fysioterapeuter som med engasjement og profesjonell oppfølging vil gjøre hverdagen glad og trygg for kundene våre. Vi er alle voksne, fordi vi tror at voksne, erfarne mennesker best kan forstå eldre og sykes behov. I alt vi gjør gjelder våre leveregler: Engasjement og humør, pålitelighet og samfunnsansvar. Derfor vil du merke at vi er positive, vennlige og holder det vi lover. Trygg Hjemme ble startet i 2005 og ble overtatt av Vanadis Velferd i desember 2018.

http://www.trygghjemme.no

Se og følg også Trygg Hjemme på Facebook:
https://www.facebook.com/TryggHjemme/

Eli Sævareid, eier og styreleder

Eli Sævareid og Vanadis Velferd AS har overtatt som eier og styreleder i Hjemmebest Personlig Assistanse AS, Seniorstøtten AS, Gråstein Seniorservice AS og Trygg Hjemme AS.