Ansatte

Våre ansatte har helsefaglig utdanning og lang erfaring med å tilby service og hjelp til deg som ønsker å gjøre det enklere å bo hjemme. Vi har sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og renholdere ansatte hos oss.

Eli Sævareid

Styreleder og eier 909 26 685

Eli Sævareid etablerte og eier fortsatt Norges største barnehageaktør; Trygge Barnehager og FUS-barnehagene. Siden hun startet den første barnehagen for over 30 år siden, har hun hatt et tett samarbeid med kommuner over hele Norge og har vært en viktig bidragsyter for at myndighetene skal nå målet om full barnehagedekning. Eli ønsker nå å ta med seg sin unike kompetanse innen omsorg for barn og bidra til å skape en like god omsorg for eldre gjennom Vanadis Velferd.

Arve Kambe

Prosjektleder 950 856 49

Arve Kambe jobber som prosjektleder og er ansvarlig for nyetablering av virksomheter for Vanadis Velferd. Kambe kommer direkte fra vervet som stortingsrepresentant for Høyre. Han satt to perioder, åtte år på Stortinget, fra 2009 – 2017. I den første perioden var han medlem av finanskomiteen og i siste periode frem til i fjor var han leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite. Før det var han medlem i Haugesund bystyre i 14 år, Rogaland fylkesting i fire år og jobbet som markedsansvarlig i Trygge Barnehager i 10 år.

Kirsti Risvold Rydningen

Faglig leder 404 53 098

Vår faglige leder er sykepleier Kirsti Risvold Rydningen som blant annet har jobbet i kommunal hjemmesykepleie i Haugesund og Karmøy kommune, Haugesund legevakt, Haugesund sykehus og i mange år som selvstendig næringsdrivende innen hjemmesykepleie og praktisk bistand. I tillegg til erfaring med funksjonshemmede, BPA og støttekontakt. Kirsti er fagansvarlig for tjenestene våre. Hun vil også være veileder for ansatte i oppfølging av arbeidsledere som mottar BPA innenfor tjenestekonsesjonen i Tysvær kommune.

Ragnhild Aase

Prosjektleder 400 47 640

Ragnhild Aase jobber som prosjektleder med ansvar for Oslo-regionen. Hun har blant annet ansvar for forretningsutvikling knyttet til hjemmebaserte tjenester, BPA og andre omsorgs konsepter. Ragnhild er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo med spesialisering i finans.

Frode Tangen

Økonomisjef

Frode Tangen er økonomisjef med bred erfaring innen økonomi og regnskap. Frode har en mastergrad innen økonomi fra Handelshøyskolen BI, med fokus på strategisk ledelse og endringsledelse. Tidligere har han jobbet i blant annet Mestergruppen, Telenor Norge og NCC. 

Rebecca Markhus Bunes

Renholder

Bitten Schjønning

Helsefagarbeider

Bitten Schjønning er ansatt hos oss som helsefagarbeider og jobber innen praktisk bistand og som assistent. Bitten bor i Haugesund og har sin base fra Haugesund-kontoret. Hun har tilleggsutdanning som legesekretær og har lang praksis fra flere legekontor i Haugesund.

Ønsker du å bli en av oss?

Uansett ansettelsesforhold hos oss må du like å jobbe med mennesker som ønsker hjelp i sitt eget hjem, samtidig som du må sette pris på og arbeide etter Vanadis Velferd sine verdier: Oppmerksomhet. Omtanke. Respekt.

Vanadis Velferd har baser i Haugesund, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Vårt ønske og mål for fremtiden er imidlertid å tilby våre tjenester i hele landet. Kanskje du blir en av våre ansatte?