Jobb som BPA-assistent

Du trenger ikke ha et fagbrev som assistent i en BPA-ordning. Det viktigste er at du er en voksen og ansvarlig person som ønsker å hjelpe andre mennesker. 

Vanadis Velferd er godkjent BPA-leverandør i mange kommuner og blir godkjent i flere kommuner hver måned fremover.

Vanadis Velferd sine verdier er oppmerksomhet, omtanke og respekt og gir en god beskrivelse av hva vi forventer av deg som skal jobbe for oss.

De som trenger hjelp av oss innenfor en BPA-ordning kan f.eks  være en funksjonshemmet 35-åring i rullestol som trenger hjelp til å lage mat, gå på kino, fotballkamp, delta på hobbyer og hjelp til rengjøring.

Vi kan ha et barn på 12 år med f.eks psykisk utviklingshemming og motoriske utfordringer som trenger hjelp i store deler av døgnet.

Noen trenger bistand på dagtid, mange på ettermiddags- og kveldstid, noen i helger og noen faktisk døgnet rundt.

I en BPA-ordning er det brukeren selv som er sjefen, mens vi blir registrert som din arbeidsgiver og ordner alt det praktiske med ansettelsesforholdet.

I tillegg til å være omsorgsfull, ansvarlig og like å jobbe med mennesker, må du selvsagt ha oppdatert politiattest for å jobbe hos oss. 

Siden jobben handler om at du skal være på jobb med kunden gjerne i hans/hennes hjem vil personkjemi også være svært avgjørende for en ansettelse. Vi har alltid med den som har valgt oss som BPA-leverandør i intervjuer og i noen personalmøter.

For alle stillinger må du snakke og skrive norsk. 

 Noen stillinger er 100%, andre er deltidsstillinger. Når vi ansetter er det i all hovedsak faste stillinger som vi tilbyr. Vi trenger også vikarer for å bistå ved sykdom, permisjoner og ferier.

Ønsker du å bli en av oss?

Uansett ansettelsesforhold hos oss må du like å jobbe med mennesker som ønsker hjelp i sitt eget hjem, samtidig som du må sette pris på og arbeide etter Vanadis Velferd sine verdier: Oppmerksomhet. Omtanke. Respekt. Verdighet. Pålitelighet.

Vanadis Velferd har baser i Haugesund og Oslo. Vårt ønske og mål for fremtiden er imidlertid å tilby våre tjenester i hele landet. Kanskje du blir en av våre ansatte?

Vi har ikke alltid ledige stilinger, men vi har alltid plass til flinke, omsorgsfulle folk. Send oss gjerne din CV med noen ord, så kontakter vi deg når våre kunder trenger ansatte.