Slik søker du om BPA

Hvis du har behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til oss. Vi kan også hjelpe deg med å fylle ut selve søknaden.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget BPA eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i et enkeltvedtak.

Der skal du også få informasjon om hvordan du klager og hvilken klagefrist du har å forholde deg til. Vi kan også hjelpe deg med å klage på vedtaket, gjerne helt opp til Fylkesmannen.