Fritt brukervalg

De fleste kommuner har enda ikke innført fritt brukervalg for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Dette er imidlertid noe regjeringen oppfordrer kommunene til å gjøre. Det betyr at det i noen kommuner er opp til hver enkelt med hjelpebehov å bestemme hvem som skal tilby og utføre gratis hjemmesykepleie eller praktisk bistand med egenandel.

Andre kommuner gir kun gratis hjemmesykepleie hvis det er kommunen som yter tjenesten. I Jeløy-erklæringen sier regjeringen imidlertid at de ønsker at flere kommuner skal innføre fritt brukervalg innen hjemmebaserte tjenester. Dermed forventer vi at det fremover blir en økning av antall kommuner som vil tilby valget mellom kommunale og private tilbud til samme betingelser.

Vi i Vanadis Velferd skal tilby våre tjenester basert på våre verdier oppmerksomhet, omtanke og respekt. Enten i samarbeid med kommuner eller helt frittstående. Det er kommunen som bestemmer modellen.

  • Oslo
  • Bærum
  • Drammen
  • Ullensaker
  • Tønsberg
  • Stavanger
  • Sandnes
  • Bergen
  • Kristiansand
Gavekort illustrasjon: gave svever i ballong med Vanadis logo

Gavekort

Gi en gave som varmer. Et gavekort fra Vanadis Velferd kan benyttes på en mengde av våre tjenester, store eller små, for å gjøre hverdagen enklere for noen du er glad i.